Karol Śliwka urodził się w 1932 r. na Pogórzu Śląskim w Harbutowicach -
małej miejscowości koło Skoczowa.
Edukację plastyczną rozpoczął w roku 1946 w Wieczorowej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Bielsku-Białej.

Dalsze kształcenie podjął w Państwowym Liceum Technik Plastycznych,
otrzymując w 1953 roku Świadectwo Dojrzałości i Dyplom Technika Rzeźby i Kamieniarstwa.
Po studiach, które ukończył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1959 roku uzyskując Dyplom,
zajął się dziedziną grafiki użytkowej.

Wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Za twórczość graficzną otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki
na I Ogólnopolskiej Wystawie Znaków Graficznych w 1969 roku.

Dalsze, ważniejsze nagrody i wyróżnienia to:
Nagroda I Stopnia Prezesa Rady Ministrów, Złoty Wawrzyn Olimpijski w dziedzinie plastyki,
Złoty medal na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach,
Srebrny za serię plakatów olimpijskich, "Złote Kasztany" za opakowania,
nagroda za znaczek pocztowy w Organizacji Narodów Zjednoczonych i inne.
Wyróżniony został także Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotą Odznaką “Za zasługi dla Warszawy", odznaką "Zasłużony Działacz Kultury"
oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS".
Wyróżniony Laurem Ziemi Cieszyńskiej - "Srebrna Cieszynianka 2011"
oraz wyróżniony medalem "Autorytet" w konkursie ''Projekt Roku - Polski Konkurs Graficzny 2010-2011" przyznanym przez STGU.

Rok 2015 - Nagroda Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury im. Leopolda Jana Szersznika
w kategorii Twórczości Artystycznej (szczególnie za znaki graficzne).

Zmarł 10 września 2018 roku w Cieszynie.

Dziękujemy za odwiedzenie strony.

 

© Karol Śliwka